Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego

2024-01-29 07:54:32

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r. Dodatek osłonowy będzie wypłacony jednorazowo przelewem na rachunek bankowy.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  1. jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286,00 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  2. gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  3. gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  4. gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.


Podstawę ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego stanowią dochody osiągnięte w 2022 roku.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

  1. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024r.
  2. tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej (pokój nr 17) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,


Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny w siedzibie GOPS w Iwkowej oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy gdy, otrzymają dotacje z budżetu państwa.Autor: Nowak Bogumiła