Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozwoju Pomocy Społecznej na rok 2022.

2022-05-13 10:21:31

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę Nr 249/OPS/2022 na realizacją Rozwoju Pomocy Społecznej na rok 2022.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w roku 2022 z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Kwota dotacji na realizowane zadania na 2022 rok wynosi 26 049,00 zł.

Planowane całkowite koszty zadania wynoszą 32 569,00 zł.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w obszarze: II.Realizacja dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, tj. Organizacja specjalistycznego poradnictwa – psychologicznego i prawnego. IV. Podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych – zatrudnienie specjalisty do obsługi prawnej ośrodka;

OKRES REALIZACJI ZADANIA

  1. Okres realizacji zadania ustala się na:

    • rozpoczęcie realizacji zadania 1.01.2022 r.
    • zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2022 r.
    • zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2022 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.
Autor: Szewczyk Agata