Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

REAGUJMY. Państwa sygnał może uratować komuś życie!

2022-10-26 07:50:08

GOPS IWKOWA
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY !
REAGUJ!

Akcja zima 2022/2023

TELEFONY KONTAKTOWE

  • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IWKOWEJ 14 6844010 wew. 61 i 63
  • KOMISARIAT POLICJI W CZCHOWIE 47 832 14 00 LUB 997
  • POGOTOWIE – 999
  • BEZPŁATNY TELEFON ALARMOWY - 112
Autor: Nowak Bogumiła