Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROGRAM "ASYSTENT RODZINY NA 2022 ROK"

2022-12-27 10:21:31

Informujemy, że Gmina Iwkowa otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację "Programu Asystent Rodziny na rok 2022"

Wartość dotacji to kwota 1.500,00 zł.

Głównym celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art.8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Wkład własny Gminy Iwkowa wyniósł 20 % kosztów realizacji zadania tj. kwota 375,00 zł.Autor: Tokarska Anna