Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY IWKOWA

2017-05-08 09:12:48

Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje, że od dnia 19 maj 2017 roku działa w strukturze Ośrodka punkt pomocy psychologiczej w związku z programu „Wsparcie finansowe zadań i poprawa realizacji zadań pomocy społecznej” sfinansowanym w całości z tegoż programu.

Kim jest psycholog?

Jest to osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje, głównym celem jest profesjonalne niesienie pomocy innej osobie w rozwiazywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Psycholog Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej razem z osobą korzystającą z pomocy psychologicznej nazywa dany problem i wraz z klientem określa konkretne działanie. W każdej osobie szuka mocnych stron, które pomogą Mu w przezwyciężeniu sytuacji stresujących,nie do przejścia. Psycholog popatrzy na każdą sytuacje z dystansu co pozwoli na indywidualną ocenę i pomoc osobie.

Kto może skorzystać z konsultacji psychologicznych?

Z pomocy psychologicznej może skorzystać nieodpłatnie mieszkaniec gminy Iwkowa który jest:

 • dotknięty przemocą fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną, zaniedbanie
 • osoby z problemem alkoholowym oraz osoby współuzależnione
 • rodzin wieloproblemowych
 • rodzin z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi

Czy konsultacja jest bezpłatna? TAK.

Pomoc udzielana jest w ramach projektu „Wsparcie finansowe zadań i poprawa realizacji zadań pomocy społecznej”. Konsultacja jest udzielana niezależnie od sytuacji finansowej . Mogą Panstwo skorzystać z pomocy psychologa nawet jeśli nie kwalifikują się Państwo do innych form pomocy społecznej.

Jak można umówic się na spotkanie?

 • Kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iwkowej pod numerem telefonu 14 6844010 wew.63
 • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy Urzędzie Gminy Iwkowa

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ PSYCHOLOGA – MGR ANNA JABŁOŃSKA

 • 19.05.2017r. (piątek) – w godz. 15.00 – 17.00
 • 06.06.2017r. (wtorek) – w godz. 16.00 – 19.00
 • 16.06.2017r. (piątek) – w godz. 15.00 – 17.00
 • 04.07.2017r. (wtorek) – w godz. 16.00 – 19.00
 • 21.07.2017r. (piątek) – w godz. 15.00 – 17.00
 • 01.08.2017r. (wtorek) – w godz. 16.00 – 19.00
 • 18.08.2017r. (piątek) – w godz. 15.00 – 17.00
 • 05.09.2017r. (wtorek) – w godz. 16.00 – 19.00
 • 15.09.2017r. (piątek) – w godz. 15.00 – 17.00
 • 03.10.2017r. (wtorek) – w godz. 16.00 – 19.00
 • 20.10.2017r. (piątek) – w godz. 15.00 – 17.00
 • 07.11.2017r. (wtorek) – w godz. 16.00 – 19.00
 • 17.11.2017r. (piątek) – w godz. 15.00 – 17.00
 • 05.12.2017r. (wtorek) – w godz. 16.00 – 19.00
Autor: Szewczyk Agata