Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IWKOWEJ INFORMUJE, ŻE W SIEDZIBIE OŚRODKA URUCHOMIONY ZOSTAŁ PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

2017-06-12 14:42:39

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje, że od dnia 20 czerwiec 2017 roku zostanie uruchomiony punkt pomocy prawnej w związku z programem „ Wsparcie finansowe zadań i poprawa realizacji zadań pomocy społecznej”, który jest sfinansowany w całości ze środków otrzymanych od Wojewody.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. pomoc w zakresie prawa pracy, ubezpieczenia społecznego, spraw administracyjnych, prawa podatkowego, spraw cywilnych, spraw karnych,przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,praqwa podatkowego
  2. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
  3. udzielenie informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
  4. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  5. pomoc w sporzadzaniu pism


Porad udziela Radca Prawny – mgr. Agnieszka Zapiór w dniach:

20 czerwiec 2017r. ( wtorek) w godz. 14.00 - 17.00

14 lipca 2017r. (piątek) w godz. 10.00 – 13.00

1 sierpień 2017r. ( wtorek) w godz. 14.00 – 16.00

W miesiącach wrzesień, październik, listopad, grudzień porad prawnych będzie udzielać Radca Prawny – mgr Anna Smółka o dokładnych terminach przyjęć poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.

Bardzo prosimy o kontakt telefonicznyz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iwkowej pod numerem telefonu 14 6844010 wew.63 lub osobiście w celu uzgodnienia godziny.Autor: Szewczyk Agata