Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy 2017/2018

2017-07-25 09:19:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ,,500+'' na nowy okres zasiłkowy tj. 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty progowej 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik 2017 r. nastąpi do dnia 31 października 2017 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pomocą jednej z niżej wymienionych platform elektronicznych: bankowość elektroniczną, platforma usług elektronicznych ZUS, portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Portal Emp@tia) oraz niezależnie od Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) przez ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej) na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - ESP.

Ponadto, od 1 sierpnia rozpoczyna się składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, a także z funduszu alimentacyjnego.Autor: Oleksy Marta