Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Stypendium o charakterze socjalnym

2017-08-01 09:19:00

GOPS w Iwkowej informuje, że wnioski o stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Iwkowa na rok szkolny 2017/2018 przyjmowane będą do 15 września 2017

PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO KOMPLETNE WNIOSKI !!!

Autor: Oleksy Marta