Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacja

2017-10-31 10:51:40

W ramach dotacji od Wojewody, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwkowej, zatrudniony jest asystent rodziny.

Zadaniem asystenta rodziny jest:

  • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz problemów wychowawczych z dziećmi
  • wspieranie aktywności społecznej rodzin
  • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej
  • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci


W ramach obowiązków, zatrudniony asystent rodziny, realizuje również zadania wynikające z Ustawy z dnia 4.listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Udzielanie wsparcia w tym zakresie obejmuje:

  • poradnictwo w przezwyciężeniu trudności dotyczących pielęgnacji i wychowania dziecka
  • wsparcie psychologiczne
  • pomoc prawna, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień rodzicielskich
  • pomoc w dostępie do rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej
Bogumiła NowakAutor: Oleksy Marta