Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

POMOC PSYCHOLOGICZNA, PEDAGOGICZNA.PRAWNA

2018-04-11 13:10:40

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje, że od dnia 16 kwiecień 2018 roku w związku z programem „Wsparcie finansowe zadań i poprawa realizacji zadań pomocy społecznej” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zostanie otwarty punkt pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dla mieszkańców gminy Iwkowa.

Z pomocy może skorzystać nieodpłatnie mieszkaniec gminy Iwkowa który jest:

 • uczniem szkoły
 • pracownikiem szkoły
 • dotknięty przemocą fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną, zaniedbanie
 • osoby z problemem alkoholowym oraz osoby współuzależnione
 • rodzin wieloproblemowych
 • rodzin z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi


Jak można umówic się na spotkanie?

 • Kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iwkowej pod numerem telefonu 14 6844010 wew.63
 • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy Urzędzie Gminy Iwkowa


HARMONOGRAM PRZYJĘĆ PSYCHOLOGA
– MGR ANNA JABŁOŃSKA20.04.2018r. (piątek) – w godz.  16.00 – 20.00
08.05.2018r. (wtorek) – w godz. 16.00 – 20.00
11.05.2018 r. (piątek) - w godz. 16.00 – 20.00
25.05.2018 r. (piątek) - w godz. 16.00 – 20.00
01.06.2018r. (piątek) – w godz. 16.00 – 20.00
05.06.2018r. (wtorek) – w godz. 16.00 – 20.00
15.06.2018r. (piątek) - w godz. 16.00 – 20.00
03.07.2018r. (wtorek) – w godz. 16.00 – 20.00
06.07.2018r. (piątek) – w godz. 16.00 – 20.00
20.07.2018 r.(piątek) - w godz. 16.00 – 20.00
03.08.2018r. (piątek) – w godz. 16.00 – 20.00
07.08.2018r. (wtorek) – w godz. 16.00 – 20.00
17.08.2018r. (piątek) - w godz. 16.00 – 20.00
04.09.2018r. (wtorek) - w godz. 16.00 – 20.00
07.09.2018r. (piątek) – w godz. 16.00 – 20.00
21.09.2018r. (piątek) – w godz. 16.00 – 20.00
02.10.2018r. (wtorek) – w godz. 16.00 – 20.00
05.10.2018r. (piątek) – w godz. 16.00 – 20.00
19.10.2018r. (piątek) - w godz. 16.00 – 20.00
02.11.2018r. (piątek) – w godz. 16.00 – 20.00
06.11.2018r. (wtorek) - w godz. 16.00 – 20.00
16.11.2018r. (piątek) – w godz.  16.00 – 20.00
04.12.2018r. (wtorek) – w godz. 16.00 – 20.00
07.12.2018r. (piątek) – w godz. 16.00 – 20.00
21.12.2018r. (piątek) - w godz. 16.00 – 20.00


HARMONOGRAM PRZYJĘĆ RADCY PRAWNEGO
– MGR AGNIESZKI ZAPIÓR25.04.2018 r. (środa) - w godz. 14.00 – 18.00
16.05.2018 r. ( środa) - w godz. 14.00 – 18.00
20.06.2018 r. (środa) - w godz. 14.00 – 18.00
18.07.2018 r. (środa) - w godz. 14.00 – 18.00
08.08.2018r. (środa)  - w godz. 14.00 – 18.00
05.09.2018r. (środa) - w godz. 14.00 – 18.00
10.10.2018r. ( środa) - w godz. 14.00 – 18.00
14.11.2018r. (środa)  - w godz. 14.00 – 18.00
05.12.2018r. (środa)  - w godz. 14.00 – 18.00


HARMONOGRAM PRZYJĘĆ PEDAGOGA
– MGR ANNY RUSZAJ10.04.2018 r. (wtorek) – w godz. 13.00 – 17.00
24.04.2018 r. (wtorek) – w godz. 13.00 – 17.00
08.05.2018 r. (wtorek) – w godz. 13.00 – 17.00
22.05.2018 r.(wtorek) – w godz. 13.00 – 17.00
12.06.2018 r. (wtorek) – w godz. 13.00 – 17.00
26.06.2018r. (wtorek) – w godz. 13.00 – 17.00
10.07.2018 r. (wtorek) – w godz. 13.00 – 17.00
24.07.2018r. (wtorek) – w godz. 13.00 – 17.00
14.08.2018r. (wtorek) – w godz. 13.00 – 17.00
28.08.2018r. (wtorek) – w godz. 13.00 – 17.00
11.09.2018r. (wtorek) – w godz. 13.00 – 17.00
25.09.2018r.(wtorek) – w godz. 13.00 – 17.00
09.10.2018r. (wtorek) – w godz. 13.00 – 17.00
23.10.2018r. (wtorek) – w godz. 13.00 – 17.00
06.11.2018 r. (wtorek) – w godz. 13.00 – 17.00
13.11.2018r. (wtorek) – w godz. 13.00 – 17.00
27.11.2018r.(wtorek) – w godz. 13.00 – 17.00
04.12.2018r. (wtorek) – w godz. 13.00 – 17.00
18.12.2018r. (wtorek) – w godz. 13.00 – 17.00
21.12.2018r. (piątek) – w godz. 13.00 – 17.00
Autor: Szewczyk Agata