Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespołu Interdyscyplinarny

2018-07-19 09:05:40

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Wójcie Gminy Iwkowa będą pełnić dyżur w dniu 19 lipca 2018 r. w godzinach 12.00-14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwkowej.

Zapraszamy do rozmowy osoby dotknięte przemocą oraz będące świadkami przemocy. Członkowie Zespołu udzielą kompleksowej i profesjonalnej pomocy.Autor: Tucznio Dorota