Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół Interdyscyplinarny

2018-07-26 12:05:40

W dniu 19 lipca 2018 r. w godzinach 12.00-14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwkowej Członkowie Zespołu udzielali kompleksowej i profesjonalnej informacji dotyczącej zjawiska przemocy.

Zainteresowane osoby otrzymały broszury informacyjne, ulotki oraz harmonogramy pracy psychologa, pedagoga i radcy prawnego, którzy w ramach Programu „Wsparcie finansowe zadań i poprawa realizacji zadań pomocy społecznej” pełnią dyżury w tutejszym Ośrodku. Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za przybycie.Autor: Tucznio Dorota