Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Program Rodzina 500+

2019-06-24 09:05:43

Od 1 lipca 2019 r. Program Rodzina 500+ rusza na nowych zasadach - m.in. bez kryterium dochodowego

Autor: Szewczyk Agata