Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

2019-09-09 11:08:12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku informuje, iż 16.09.2019 r o godz. 16:00 rozpocznie się kolejna edycja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

Zajęcia programu realizowane są w formie grupowej przez specjalistów - trenerów posiadających kwalifikacje zgodnie z Rozporz. MPiPS z dnia 22 lutego 2011 r. (Dz.U.Nr 50, poz. 259).

Czas realizacji podstawowego cyklu wynosi 60 godzin (tj. 20 spotkań).

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Miejsce odbywania zajęć : Brzesko ul. Piastowska 2 (Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2) w każdy poniedziałek w godz. 16.00 - 19.00 Grupa ma charakter zamknięty.

Kontakt: Aneta Rzepa PCPR Brzesko parter, pokój nr 15. Tel. 14/66 300 31 w godz. 8.30-15:00Autor: Tokarska Maria