Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

2019-11-06 11:08:12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej zaprasza do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym diagnozy potrzeb w zakresie utworzenia i prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Iwkowa.

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Iwkowa i ma na celu zdiagnozowanie potrzeb w w/w zakresie.

Ankietę można uzupełniać do 17.11.2019 r. w wersji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej GOPS w Iwkowej oraz UG Iwkowa, a także w formie papierowej do 15.11.2019 r.

Kwestionariusze ankiet dostępne są m.in. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwkowej oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy.

Wypełnione ankiety w formie papierowej można składać w GOPS w Iwkowej w pok. nr 17.

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia swojej opinii.

Ankieta On-line

Autor: Tokarska Anna