Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DYŻUR PSYCHOLOGA

2020-03-09 08:08:12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej oferuje możliwość konsultacji psychologicznych w podanych poniżej terminach, tj.:

08.05.2020r. w godzinach od 16:00 do 19:00 dyżur przez telefon
29.05.2020r. w godzinach od 16:00 do 19:00 dyżur przez telefon
05.06.2020 r.
17.07.2020 r.
20.08.2020 r.


w godzinach 9:00-12:00.


Zapisu na spotkanie z psychologiem dokonać można telefonicznie bądź osobiście w GOPS w Iwkowej.
14 68 44 020 wew.61Autor: Tokarska Anna