Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020

2020-05-12 08:08:12

Osoby, które we wrześniu 2019 r. złożyły wniosek o pomoc materialną o charakterze edukacyjnym, tj. stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020 prosimy o składanie oświadczeń, które pozwolą Państwu otrzymać drugą wypłatę stypendium.

W załączniku znajduje się wzór oświadczenia, który prosimy uzupełnić, podpisać i dostarczyć do GOPS w Iwkowej w formie elektronicznej na adres iwkowa.gops@gmail.com lub osobiście wrzucając do skrzynki podawczej znajdującej się w sali widowiskowej GOK w godzinach 9-14 od poniedziałku do piątku, a także instrukcja wypełniania oświadczenia.

Mając na uwadze wyjątkową sytuację epidemii COVID-19 zasadna będzie zmiana decyzji przyznającej stypendium szkolne w ten sposób, że zmianie ulegnie forma udzielenia tejże pomocy na formę pieniężną, dlatego nie będzie konieczne dostarczanie rachunków, faktur itp.

Autor: Tokarska Anna