Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc pogorzelcowi z Wojakowej.

2020-12-04 13:58:12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej zwraca się z apelem o udzielenie pomocy osobie poszkodowanej w wyniku pożaru domu mieszkalnego jaki miał miejsce w dniu 27.11.2020 r. w miejscowości Wojakowa gm. Iwkowa.

W związku z powyższym tut. Ośrodek gorąco apeluje i prosi wszystkich, którzy maja możliwość o pomoc finansową poszkodowanej.

Wsparcie pieniężne proszę przekazać na konto pogorzelca na numer konta:

Bank Spóldzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czchowie Filia w Iwkowej

75 8589 0006 0090 0359 8395 0001


z dopiskiem „Pomoc pogorzelcowi z Wojakowej.


Za wszelkie wsparcie udzielone poszkodowanej z góry bardzo serdecznie dziękujemy.

W wyniku pożaru domu mieszkanka naszej gminy straciła dom - pomóżmy jej!

Pożar jednorodzinnego drewnianego domu miał miejsce 27 listopada 2020 r. w miejscowości Wojakowa.

Wielkie nieszczęście, dotknęło osobę niepełnosprawną , samotną z miejscowości Wojakowa, Ogień pozbawił ją dachu nad głową.

Obecnie przygarnęli ją ludzie dobrej woli. Mieszkanka spalonego domu bardzo pragnie przebywać w swoim środowisku wśród ludzi, do których ma zaufanie.

Mieszkańcy Wojakowej szanują jej wolę i czynią starania by pozostała w środowisku. Pragną zakupić jej mały domek całoroczny.

Mimo doraźnej pomocy organizowanej przez samorzad gminy i prowadzonych zbiórek pomocowych, lokalnych mieszkańców, parafii i licznych darczyńców, skala potrzeb jest wciąż bardzo duża, dlatego solidarna pomoc byłaby wielkim wkładem w przywrócenie poszkodowanej możliwości normalnego mieszkania i funkcjonowania.Autor: Tokarska Maria