Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ''Opieka wytchnieniowa'' - edycja 2021 realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

2021-05-31 14:08:12