Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ''Opieka wytchnieniowa'' - edycja 2021 realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

2021-05-31 14:08:12

Projekt finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu SolidarnościowegoGmina Iwkowa przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Działania związane z realizacją Programu będzie podejmował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej.

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Program „Opieka wytchnieniowa” ma za zadanie odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich codziennych obowiązkach poprzez umieszczenie w placówce całodobowej opieki przez okres maksymalnie 14 dni.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej.Autor: Tokarska Anna