Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Iwkowa do wypełnienia ankiety znajdującej się poniżej w załączniku.

2021-08-03 10:08:12

Ankieta jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Iwkowa i ma na celu zdiagnozowanie skali przemocy występującej na jej obszarze. Jej wyniki posłużą do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026.

Wypełnione ankiety można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwkowej u pracowników socjalnych (pokój nr 10) w godzinach pracy Ośrodka do 30.09.2021 r.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety.