Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 r.

2022-03-01 09:21:31

Osoby chętne do skorzystania z Programu „Opieka wytchnieniowa” mogą składać wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej tel. 14 68 44 010Autor: Szewczyk Agata