Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz ich opiekunów.

2022-03-21 09:21:31

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku zaprasza do skorzystania z diagnozy oraz doraźnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także interwencji kryzysowej z pomocą tłumacza: języka ukraińskiego i języka angielskiego.

Pomoc kierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży jak również rodziców i opiekunów - obywateli Ukrainy.

Nasi psycholodzy i pedagodzy udzielą wsparcia merytorycznego, emocjonalnego i informacyjnego.

UWAGA:

Prosimy o zgłaszanie dzieci, które dotąd w Ukrainie korzystały z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o specjalnych potrzebach edukacyjnych w celu udzielenia im najlepszej możliwej w obecnej sytuacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wnioski (w języku polskim oraz języku ukraińskim) dostępne w sekretariacie Poradni oraz na stronie internetowej:

http://pppbrzesko.pl/index.php/2022/03/08/dla-ukrainy/

Oprócz indywidualnej specjalistycznej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej zapraszamy na:
•	grupę wsparcia dzieci i młodzieży (do 10 osób)
	o	wtorek godz. 1600 - 1700
•	grupę wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci (do 10 osób)
o	czwartek godz. 1600 – 1730


miejsce: gabinet nr 13 oznakowany flagą ukraińską w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku przy ul. Piastowskiej 2B, II piętro

zapisy: indywidualnie w sekretariacie Poradni lub pod nr tel. (14) 66-301-81, lub tel. kom. 609-990-283Autor: Szewczyk Agata