Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

INFORMACJA

2022-03-23 09:21:31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku organizuje kolejną edycję programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

Zajęcia programu realizowne w formie grupowej przez specjalistów – trenerów posiadających kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 22 lutego 2011 rok (Dz.U.Nr 50, poz. 259) czas realizacji podstawowego cyklu wynosi 60 godzin (tj. 20 spotkań) Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Miejsce odbywania zajęć: Brzesko ul. Piastowska 2 w każdą środę w godzinach od 16.00-19.00

Kontakt: Aneta Rzepa Powiatowe Centrum Pomocy w Brzesku ul. Piastowska 2B parter, pokój nr 15 Tel. 14/6630031 w godz. 9.00-15.00 .Autor: Tokarska Maria