Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

2022-03-23 13:32:08

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.320,00 zł dla osoby w rodzinie.
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
  • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.


Pomoc żywnościowa w gminie Iwkowa przekazywana jest za pośrednictwem współpracującym z Bankiem Żywności w Krakowie Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iwkowej. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają one formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

  • Przygotowania posiłków,
  • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
  • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
  • Zapobiegania marnowaniu żywności,
  • Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.


Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie. Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

PODPROGRAM 2021

Podprogram 2021 jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących. OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: do końca października 2022

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Posiłek – to każde danie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek lub kolacja) przygotowane w OPL np. jadłodajniach, schroniskach, noclegowniach dla osób bezdomnych, z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 obejmuje żywność w łącznej ilości ok. 28,17 kg na osobę, w tym:

1.	Artykuły warzywne i owocowe:
1) groszek z marchewką 3,2 kg,
2) koncentrat pomidorowy 1,12 kg,  
3) powidła śliwkowe 1,50 kg, 
2.	Artykuły skrobiowe:
4) makaron jajeczny 4,50 kg, 
5) kasza jęczmienna 1 kg, 
3.	Artykuły mleczne:
6) mleko UHT 5 l, 
4.	Artykuły mięsne:
7) szynka drobiowa 1,80 kg, 
8) szynka wieprzowa 1,20 kg, 
9) filet z makreli w oleju 0,85 kg, 
5.	Cukier:
10) cukier biały 4 kg, 
6.	Tłuszcze:
11) olej rzepakowy 4 l, 
Podsumowanie Podprogramu 2020

W ramach Podprogramu 2020 GOPS w Iwkowej objął wsparciem żywnościowym 120 osób przekazując 7, 95216 t żywności w formie paczek w ilości 556 szt.

Podsumowanie Podprogramu 2019

W ramach Podprogramu 2019 GOPS w Iwkowej objął wsparciem żywnościowym 156 osób przekazując 10, 1576 t żywności w formie paczek w ilości 1108 szt .

W poprzednich Podprogramach we współpracy z Bankiem Żywności przeprowadzono dla osób korzystających z pomocy żywnościowej warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące marnowania żywności.Autor: Gryz Dorota