Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB Z UKRAINY

2022-04-07 09:32:08

Informujemy, że Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych lub ich bliskich.

Do dyspozycji są dwa numery:

800 11 08 11 (bezpłatny)

22 290 70 00 (płatny według taryfy operatora)
Autor: Szewczyk Agata