Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ważna informacja dla osób udzielających zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

2022-05-26 09:05:08

Informujemy, że zgodnie z art.13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.poz.583, z póżn.zm.) każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni okres, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie przysługuje za każdego obywatela Ukrainy przez maksymalnie 120 dni od dnia przybycia przez niego na terytorium RP. Oczywiście pod warunkie, że za daną osobę przyjętą do zakwaterowania i wyżywienia na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia (art.13 ust.4 pkt 10 ustawy).

Przyznanie świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia jest możliwe jeżeli osoba przyjmująca obywatela Ukrainy posiada jego numeru PESEL (nie będzie możliwe wskazywanie zamiennie innego dokumentu tożsamości jak dotychczas).

Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwkowej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-15:00.Autor: Szewczyk Agata