Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MIESZKANIA CHRONIONE – ANALIZA POTRZEB

2023-04-05 09:21:31

W związku z prowadzoną przez tutejszy Ośrodek analizą dotyczącą zapotrzebowania na mieszkania chronione Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej zaprasza mieszkańców Gminy Iwkowa do wypełnienia ankiety znajdującej się poniżej w załączniku. Ankiety są dostępne również w Urzędzie Gminy.

Ankieta skierowana jest do mieszkańców naszej gminy i ma na celu właściwe zdiagnozowanie potrzeb w zakresie udzielania pomocy w formie mieszkania chronionego.

Wypełnione ankiety można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwkowej w pokoju nr. 17 w godzinach pracy Ośrodka do 05.05.2023 r. lub przesyłać drogą elektroniczną wypełniając załączony kwestionariusz.

https://docs.google.com/forms/d/1ZYiLWNTNeWShIWiAxX_6fUtfo7o3Y9k2G2emG2YAGLw/edit

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety.Autor: Tokarska Maria