Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

INFORMACJA

2023-07-10 08:21:31

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje ze w miesiącu lipiec i sierpień GOPS w Iwkowej przyjmuje w godzinach od 7:00 do 15:00.Autor: Tokarska Maria