Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Terminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2023/2024

2023-07-13 08:21:31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje, iż wnioski na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać:
  • od dnia 1 lipca 2023 r. w formie elektronicznej,
  • od dnia 1 sierpnia 2023 r. w formie tradycyjnej.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia 2023 r. wypłata nastąpi do dnia 30 listopada 2023 r.
  • od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31 października 2023 r. wypłata nastąpi do dnia 31 grudnia 2023 r.
  • od dnia 1 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wypłata nastąpi do dnia 29 lutego 2024 r.


Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy:

  • do 31 sierpnia 2023 r. wypłata nastąpi do 31 października 2023 r.
  • od 1 września 2023 r. do 30 września 2023 r. wypłata nastąpi do 30 listopada 2023 r.
  • od 1 października 2023 r. do 31 października 2023 r. wypłata nastąpi do dnia 31 grudnia 2023 r.
Autor: Tokarska Maria