Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Program korekcyjno - edukacyjny

2018-07-26 12:05:40

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej przedstawia informator o programie korekcyjno - edukacyjnym oraz wykaz instytucji znajdujące się na terenie powiatu brzeskiego zajmujących się przemocą zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.Autor: Tucznio Dorota