Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Informator

2021-07-29 12:08:12

Informator zawierający aktualne dane teleadresowe instytucji z terenu Powiatu Brzeskiego realizujących działania dla osób stosujących przemoc oraz udzielających wsparcia osobom doznającym przemocy.Autor: Tokarska Anna