Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020

2020-05-12 08:08:12

Osoby, które we wrześniu 2019 r. złożyły wniosek o pomoc materialną o charakterze edukacyjnym, tj. stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020 prosimy o składanie oświadczeń, które pozwolą Państwu otrzymać drugą wypłatę stypendium. ...

Więcej...DYŻUR PSYCHOLOGA

2020-03-09 08:08:12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej oferuje możliwość konsultacji psychologicznych w podanych poniżej terminach, ...

Więcej...Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2020-02-20 11:08:12

W ramach dorocznego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku przypada na 21-28 lutego 2020 r. Kierownik GOPS informuje, iż w dniu 24-02-2020 r. w siedzibie Naszego Ośrodka odbędzie się dyżur policjanta, który będzie udzielał bezpłatnych porad prawnych oraz innych niezbędnych informacji.

Więcej informacji udzielą pracownicy GOPS pod nr telefonu 014 68 44 020 wew. 61 ...

Więcej...OGŁOSZENIE

2020-01-29 11:08:12

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej poszukuje specjalisty do przeprowadzenia szkolenia – superwizji dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwkowej. ...

Więcej...Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

2020-01-28 11:08:12

Jest przeznaczone dla małych dzieci wykazujących nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym oraz ich rodzin.

Sprzyja pokonywaniu problemów rozwojowych, przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole we właściwym czasie, uzyskaniu samodzielności odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju. ...

Więcej...Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

2020-01-08 11:08:12

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W grudniu 2019 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2019, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. ...

Więcej...Nabór na wolne stanowiska - PRACOWNIK SOCJALNY

2019-11-14 11:08:12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej poszukuje pracownika na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY. Miejsce wykonywania pracy: Gmina Iwkowa ...

Więcej...PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

2019-11-06 11:08:12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej zaprasza do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym diagnozy potrzeb w zakresie utworzenia i prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Iwkowa ...

Więcej...Zachęcamy do zapoznania się z ofertą ZIMOWISKA organizowanego przez Stowarzyszenie CENTRUM EDUKACJI TRADYCJA i WSPÓŁCZESNOŚĆ

2019-10-30 11:08:12

ZIMOWISKO


Oferta wyłącznie dla dzieci i młodzieży, których przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS - tj, ubezpieczenie emerytalno-rentowe, chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie, bądź pobiera rentę lub emeryturę rolniczą z ...

Więcej...PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

2019-09-09 11:08:12

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. ...

Więcej...PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

2019-07-25 11:08:12

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. ...

Więcej...ZMIANA W ŚWIADCZENIU DOBRY START 300+ !!!

2019-07-25 11:08:12

Wniosek o świadczenie dobry start – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+’- można składać online od 1 lipca przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną oraz ...

Więcej...INFORMACJA

2019-07-03 08:05:43

GOPS w Iwkowej informuje, że w miesiącu lipiec 2019 pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00, natomiast w miesiącu sierpień 2019 w godzinach od 7.00 do 17.00. ...

Więcej...Program Rodzina 500+

2019-06-24 09:05:43

Od 1 lipca 2019 r. Program Rodzina 500+ rusza na nowych zasadach - m.in. bez kryterium dochodowego ...

Więcej...Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze.

2019-06-10 09:05:43

Obowiązująca Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Jedną z form pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które we współpracy z asystentem pomagają konkretnej rodzinie: ...

Więcej...Zespół Interdyscyplinarny

2019-03-01 09:05:43

Zespół Interdyscyplinarny przy Urzędzie Gminy w Iwkowej informuje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku rozpoczyna kolejną edycję programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. ...

Więcej...ZIMOWISKO W ZAKOPANEM

2019-01-14 09:05:40

Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność
organizuje ZIMOWISKO W ZAKOPANEM
(Willa Tatra, ul. Rybkówka 15) dla wszystkich dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat!!! ...

Więcej...Karta Dużej Rodziny

2019-01-02 09:05:40

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.) od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. ...

Więcej...PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

2018-12-03 09:05:40

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE. ...

Więcej...