Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kampania społeczna #ZnamTeNumery

2023-11-15 16:28:12

Celem działań w ramach kampanii #ZnamTeNumery jest wypracowanie zasad bezpieczeństwa dla seniorów (łatwy i zrozumiały algorytm zachowań w sytuacji potencjalnego zagrożenia oszustwem). Ponadto uświadomienie seniorów oraz ich najbliższych na temat niebezpieczeństw i metod oszustw, z jakimi mogą się nieświadomie spotkać. Natomiast młodsze pokolenie ma stanowić ekipę wsparcia dla bliskich osób, w starszym wieku. ...

Więcej...Opieka wytchnieniowa 2024 - nabór

2023-11-02 13:08:12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. ...

Więcej...Informacja na temat zmian w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

2023-10-09 16:28:12

Od dnia 01.01.2024 r. wprowadzone zostaną zmiany w zakresie uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna w związku z wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego świadczenia wspierającego. ...

Więcej...Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową

2023-09-28 18:21:31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w informuje o rozpoczynającej się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku kolejnej edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

Zajęcia rozpoczną się w dniu 02.10.2023 rok o godzinie 16.00. Czas realizacji podstawowego cyklu wynosi 60 godzin tj 20 spotkań.

...

Więcej...Ogłoszenie o naborze do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

2023-09-01 08:21:31

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

GOPS w Iwkowej informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. ...

Więcej...Terminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2023/2024

2023-07-13 08:21:31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje, iż wnioski na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego ...

Więcej...INFORMACJA

2023-07-10 08:21:31

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje ze w miesiącu lipiec i sierpień GOPS w Iwkowej przyjmuje w godzinach od 7:00 do 15:00. ...

Więcej...PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

2023-05-30 08:21:31

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej
1410,00 zł dla osoby w rodzinie,
...

Więcej...DOTACJA CELOWA – WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

2023-04-19 10:21:31

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 274/OPS/2023 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2022 ...

Więcej...MIESZKANIA CHRONIONE – ANALIZA POTRZEB

2023-04-05 09:21:31

W związku z prowadzoną przez tutejszy Ośrodek analizą dotyczącą zapotrzebowania na mieszkania chronione Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej zaprasza mieszkańców Gminy Iwkowa do wypełnienia ankiety znajdującej się poniżej w załączniku. Ankiety są dostępne również w Urzędzie Gminy.

Ankieta skierowana jest do mieszkańców naszej gminy i ma na celu właściwe zdiagnozowanie potrzeb w zakresie udzielania pomocy w formie mieszkania chronionego. ...

Więcej...Kolejna edycja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc

2023-03-23 09:21:31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku organizuje kolejną edycję programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc, która rozpocznie się od 27.03.2023 rok. ...

Więcej...Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.

2023-03-06 09:21:31

Osoby ogrzewające domy gazem mogą uzyskać refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Refundację tą otrzyma osoba fizyczna w gospodarstwie domowym (odbiorca końcowy, tzn. osoba, która podpisała umowę z przedsiębiorstwem energetycznym) wykorzystująca gaz dostarczany za pomocą sieci gazowej jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. ...

Więcej...PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – EDYCJA 2023

2023-03-03 10:21:31

Informujemy, że Gmina Iwkowa otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacją Programu ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 ...

Więcej...Posiłek w szkole i w domu

2023-01-31 10:21:31

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę Nr 46/OPS/D/2023 na realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" i otrzymała dotację w wysokości 44 919,00 zł ( słownie: czterdzieści cztery tysięce dziewięćset dziewiętnaście złotych 00/100) ...

Więcej...PROGRAM "ASYSTENT RODZINY NA 2022 ROK"

2022-12-27 10:21:31

Informujemy, że Gmina Iwkowa otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację "Programu Asystent Rodziny na rok 2022"

Wartość dotacji to kwota 1 ...

Więcej...Opieka wytchnieniowa 2023 - nabór

2022-11-02 13:20:08

OGŁOSZENIE - ''OPIEKA WYTCHNIENIOWA'' - edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. ...

Więcej...Dodatek do drewna, peletu, LPG i oleju opałowego

2022-10-27 08:20:08

15 września 2022 r. Sejm przyjął Ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Wprowadziła ona kolejny dodatek dla gospodarstw domowych. ...

Więcej...REAGUJMY. Państwa sygnał może uratować komuś życie!

2022-10-26 07:50:08

GOPS IWKOWA
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY !
REAGUJ!

...

Więcej...Informacja

2022-09-14 09:50:08

GOPS w Iwkowej, informuje iż 18 września 2022 r, podczas Święta Suszonej Śliwki na Stadionie Olimpia Kąty będą prowadzone działania informacyjno - edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz udzielane wsparcia dla osób potrzebujących przez psychologa zatrudnionego w ramach projektu Rozwoju Pomocy Społecznej na rok 2022. ...

Więcej...