Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

2020-01-08 11:08:12

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W grudniu 2019 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2019, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. ...

Więcej...Nabór na wolne stanowiska - PRACOWNIK SOCJALNY

2019-11-14 11:08:12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej poszukuje pracownika na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY. Miejsce wykonywania pracy: Gmina Iwkowa ...

Więcej...PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

2019-11-06 11:08:12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej zaprasza do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym diagnozy potrzeb w zakresie utworzenia i prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Iwkowa ...

Więcej...Zachęcamy do zapoznania się z ofertą ZIMOWISKA organizowanego przez Stowarzyszenie CENTRUM EDUKACJI TRADYCJA i WSPÓŁCZESNOŚĆ

2019-10-30 11:08:12

ZIMOWISKO


Oferta wyłącznie dla dzieci i młodzieży, których przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS - tj, ubezpieczenie emerytalno-rentowe, chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie, bądź pobiera rentę lub emeryturę rolniczą z ...

Więcej...PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

2019-09-09 11:08:12

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. ...

Więcej...PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

2019-07-25 11:08:12

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. ...

Więcej...ZMIANA W ŚWIADCZENIU DOBRY START 300+ !!!

2019-07-25 11:08:12

Wniosek o świadczenie dobry start – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+’- można składać online od 1 lipca przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną oraz ...

Więcej...INFORMACJA

2019-07-03 08:05:43

GOPS w Iwkowej informuje, że w miesiącu lipiec 2019 pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00, natomiast w miesiącu sierpień 2019 w godzinach od 7.00 do 17.00. ...

Więcej...Program Rodzina 500+

2019-06-24 09:05:43

Od 1 lipca 2019 r. Program Rodzina 500+ rusza na nowych zasadach - m.in. bez kryterium dochodowego ...

Więcej...Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze.

2019-06-10 09:05:43

Obowiązująca Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Jedną z form pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które we współpracy z asystentem pomagają konkretnej rodzinie: ...

Więcej...Zespół Interdyscyplinarny

2019-03-01 09:05:43

Zespół Interdyscyplinarny przy Urzędzie Gminy w Iwkowej informuje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku rozpoczyna kolejną edycję programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. ...

Więcej...ZIMOWISKO W ZAKOPANEM

2019-01-14 09:05:40

Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność
organizuje ZIMOWISKO W ZAKOPANEM
(Willa Tatra, ul. Rybkówka 15) dla wszystkich dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat!!! ...

Więcej...Karta Dużej Rodziny

2019-01-02 09:05:40

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.) od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. ...

Więcej...PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

2018-12-03 09:05:40

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE. ...

Więcej...Zespół Interdyscyplinarny

2018-09-26 09:05:40

Zespół Interdyscyplinarny przy Urzędzie Gminy w Iwkowej informuje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku rozpoczyna kolejną edycję programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy. ...

Więcej...Stypendium o charakterze socjalnym

2018-09-03 08:04:25

GOPS w Iwkowej informuje, że wnioski o stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Iwkowa na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane będą od 3 września 2018 r. do 17 września 2018 r. ...

Więcej...Program korekcyjno - edukacyjny

2018-07-26 12:05:40

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej przedstawia informator o programie korekcyjno - edukacyjnym oraz wykaz instytucji znajdujące się na terenie powiatu brzeskiego zajmujących się przemocą zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. ...

Więcej...Zespół Interdyscyplinarny

2018-07-26 12:05:40

W dniu 19 lipca 2018 r. w godzinach 12.00-14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwkowej Członkowie Zespołu udzielali kompleksowej i profesjonalnej informacji dotyczącej zjawiska przemocy. ...

Więcej...FUNDACJA AKME

2018-07-20 09:05:40

FUNDACJA AKME PROWADZI NABÓR UCZESTNIKÓW/CZEK DO REALIZOWANEGO W OKRESIE OD 01 CZERWCA 2018 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. ...

Więcej...