Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

2019-09-09 11:08:12

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. ...

Więcej...PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

2019-07-25 11:08:12

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. ...

Więcej...ZMIANA W ŚWIADCZENIU DOBRY START 300+ !!!

2019-07-25 11:08:12

Wniosek o świadczenie dobry start – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+’- można składać online od 1 lipca przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną oraz ...

Więcej...INFORMACJA

2019-07-03 08:05:43

GOPS w Iwkowej informuje, że w miesiącu lipiec 2019 pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00, natomiast w miesiącu sierpień 2019 w godzinach od 7.00 do 17.00. ...

Więcej...Program Rodzina 500+

2019-06-24 09:05:43

Od 1 lipca 2019 r. Program Rodzina 500+ rusza na nowych zasadach - m.in. bez kryterium dochodowego ...

Więcej...Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze.

2019-06-10 09:05:43

Obowiązująca Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Jedną z form pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które we współpracy z asystentem pomagają konkretnej rodzinie: ...

Więcej...Zespół Interdyscyplinarny

2019-03-01 09:05:43

Zespół Interdyscyplinarny przy Urzędzie Gminy w Iwkowej informuje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku rozpoczyna kolejną edycję programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. ...

Więcej...ZIMOWISKO W ZAKOPANEM

2019-01-14 09:05:40

Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność
organizuje ZIMOWISKO W ZAKOPANEM
(Willa Tatra, ul. Rybkówka 15) dla wszystkich dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat!!! ...

Więcej...Karta Dużej Rodziny

2019-01-02 09:05:40

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.) od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. ...

Więcej...PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

2018-12-03 09:05:40

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE. ...

Więcej...Zespół Interdyscyplinarny

2018-09-26 09:05:40

Zespół Interdyscyplinarny przy Urzędzie Gminy w Iwkowej informuje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku rozpoczyna kolejną edycję programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy. ...

Więcej...Stypendium o charakterze socjalnym

2018-09-03 08:04:25

GOPS w Iwkowej informuje, że wnioski o stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Iwkowa na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane będą od 3 września 2018 r. do 17 września 2018 r. ...

Więcej...Program korekcyjno - edukacyjny

2018-07-26 12:05:40

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej przedstawia informator o programie korekcyjno - edukacyjnym oraz wykaz instytucji znajdujące się na terenie powiatu brzeskiego zajmujących się przemocą zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. ...

Więcej...Zespół Interdyscyplinarny

2018-07-26 12:05:40

W dniu 19 lipca 2018 r. w godzinach 12.00-14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwkowej Członkowie Zespołu udzielali kompleksowej i profesjonalnej informacji dotyczącej zjawiska przemocy. ...

Więcej...FUNDACJA AKME

2018-07-20 09:05:40

FUNDACJA AKME PROWADZI NABÓR UCZESTNIKÓW/CZEK DO REALIZOWANEGO W OKRESIE OD 01 CZERWCA 2018 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. ...

Więcej...Zespołu Interdyscyplinarny

2018-07-19 09:05:40

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Wójcie Gminy Iwkowa będą pełnić dyżur w dniu 19 lipca 2018 r. w godzinach 12.00-14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwkowej. ...

Więcej...MISTRZOWSKIE POWITANIE LATA W IWKOWEJ

2018-07-02 09:05:40

W niedzielę 24 czerwca 2018 r. w centrum Iwkowej odbyło się Mistrzowskie Powitanie Lata w Iwkowej oraz Rodzinny Rajd Rowerowy. Swój udział w tym wydarzeniu miał także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej. ...

Więcej...Harmonogram

2018-06-25 09:05:40

Harmonogram składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 ...

Więcej...Dobry start

2018-06-04 09:05:40

Rządowy Program “Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. ...

Więcej...