Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego w gminie Iwkowa

2022-08-18 09:50:08

Uprzejmie informujemy, że można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

11 sierpnia.2022 roku opublikowana została ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12 sierpnia 2022 r. ...

Więcej...Wypłata świadczeń dla Polaków goszczących uchodźców

2022-07-25 08:01:08

Przedłużenie świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie powyżej 120 dni ...

Więcej...Ważna informacja dla osób udzielających zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

2022-05-26 09:05:08

Informujemy, że zgodnie z art.13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz ...

Więcej...Rozwoju Pomocy Społecznej na rok 2022.

2022-05-13 10:21:31

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę Nr 249/OPS/2022 na realizacją Rozwoju Pomocy Społecznej na rok 2022 ...

Więcej...Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

2022-05-09 09:32:08

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi ...

Więcej...TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB Z UKRAINY

2022-04-07 09:32:08

Informujemy, że Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych lub ich bliskich.

Do dyspozycji są dwa numery:

800 11 08 11 (bezpłatny)

22 290 70 00 (płatny według taryfy operatora)
...

Więcej...Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko

2022-03-25 13:32:08

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny. ...

Więcej...PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

2022-03-23 13:32:08

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający: ...

Więcej...INFORMACJA

2022-03-23 09:21:31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku organizuje kolejną edycję programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. ...

Więcej...Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz ich opiekunów.

2022-03-21 09:21:31

ПСИХОЛОГІЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ ТА МОЛОДІ З УКРАЇНИ ТА ЇХ ОПІКУВАЛЬНИКАМ ...

Więcej...DOTACJA CELOWA – WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

2022-03-11 09:21:31

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 69/OPS/2022 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Iwkowa w 2022 r. polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. ...

Więcej...Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 r.

2022-03-01 09:21:31

Osoby chętne do skorzystania z Programu „Opieka wytchnieniowa” mogą składać wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej tel. 14 68 44 010 ...

Więcej...PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – EDYCJA 2022

2022-02-28 09:21:31

Informujemy, że Gmina Iwkowa otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacją Programu ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach podpisanej z Wojewodą Małopolskim Umowy Nr 154/WP/2022/FS ...

Więcej...Program "Posiłek w szkole i w domu"

2022-01-27 09:21:31

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę Nr 1/2022 realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" i otrzymała dotację w wysokości 49 532,00 zł ( słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 00/100) ...

Więcej...Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

2022-01-05 13:03:56

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. ...

Więcej...PROGRAM "ASYSTENT RODZINY NA 2021 ROK"

2021-12-23 09:21:31

Informujemy, że Gmina Iwkowa otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację "Programu Asystent Rodziny na rok 2021" Wartość dotacji to kwota 1 ...

Więcej...NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA MEDIACJE

2021-12-03 13:21:31

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? ...

Więcej...Porozumienie ważne dla Małopolan zostało zawarte

2021-12-02 09:21:31

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 24 listopada br. podpisane zostało porozumienie o współpracy w ramach projektu ,,Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, wszystkimi powiatowymi urzędami pracy z regionu małopolskiego oraz Małopolskim Oddziałem PFRON zawarte zostało w obecności Poseł Urszuli Ruseckiej - Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Wicemarszałka Województwa Małopolskiego - Józefa Gawrona. ...

Więcej...PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

2021-09-29 09:21:31

Masz problem z kontrolą złości? Często reagujesz agresywnie? Stosujesz przemoc wobec najbliższych? TEN PROGRAM JEST DLA CIEBIE ...

Więcej...