Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
INFORMACJA

2022-03-23 09:21:31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku organizuje kolejną edycję programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. ...

Więcej...Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz ich opiekunów.

2022-03-21 09:21:31

ПСИХОЛОГІЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ ТА МОЛОДІ З УКРАЇНИ ТА ЇХ ОПІКУВАЛЬНИКАМ ...

Więcej...DOTACJA CELOWA – WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

2022-03-11 09:21:31

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 69/OPS/2022 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Iwkowa w 2022 r. polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. ...

Więcej...Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 r.

2022-03-01 09:21:31

Osoby chętne do skorzystania z Programu „Opieka wytchnieniowa” mogą składać wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej tel. 14 68 44 010 ...

Więcej...PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – EDYCJA 2022

2022-02-28 09:21:31

Informujemy, że Gmina Iwkowa otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacją Programu ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach podpisanej z Wojewodą Małopolskim Umowy Nr 154/WP/2022/FS ...

Więcej...Program "Posiłek w szkole i w domu"

2022-01-27 09:21:31

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę Nr 1/2022 realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" i otrzymała dotację w wysokości 49 532,00 zł ( słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 00/100) ...

Więcej...Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

2022-01-05 13:03:56

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. ...

Więcej...PROGRAM "ASYSTENT RODZINY NA 2021 ROK"

2021-12-23 09:21:31

Informujemy, że Gmina Iwkowa otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację "Programu Asystent Rodziny na rok 2021" Wartość dotacji to kwota 1 ...

Więcej...NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA MEDIACJE

2021-12-03 13:21:31

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? ...

Więcej...Porozumienie ważne dla Małopolan zostało zawarte

2021-12-02 09:21:31

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 24 listopada br. podpisane zostało porozumienie o współpracy w ramach projektu ,,Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, wszystkimi powiatowymi urzędami pracy z regionu małopolskiego oraz Małopolskim Oddziałem PFRON zawarte zostało w obecności Poseł Urszuli Ruseckiej - Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Wicemarszałka Województwa Małopolskiego - Józefa Gawrona. ...

Więcej...PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

2021-09-29 09:21:31

Masz problem z kontrolą złości? Często reagujesz agresywnie? Stosujesz przemoc wobec najbliższych? TEN PROGRAM JEST DLA CIEBIE ...

Więcej...PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – EDYCJA 2021

2021-08-23 09:21:31

Informujemy, że Gmina Iwkowa otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacją Programu ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 ...

Więcej...Rządowy program - posiłek w szkole i w domu

2021-08-23 09:20:27

Gmina Iwkowa otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 41 ...

Więcej...DOTACJA CELOWA – WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

2021-08-23 09:17:41

Gmina Iwkowa otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 41 ...

Więcej...Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Iwkowa do wypełnienia ankiety znajdującej się poniżej w załączniku.

2021-08-03 10:08:12

Ankieta jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Iwkowa i ma na celu zdiagnozowanie skali przemocy występującej na jej obszarze. ...

Więcej...Informator

2021-07-29 12:08:12

Informator zawierający aktualne dane teleadresowe instytucji z terenu Powiatu Brzeskiego realizujących działania dla osób stosujących przemoc oraz udzielających wsparcia osobom doznającym przemocy. ...

Więcej...Aplikacja mKDR

2021-07-08 12:08:12

Od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel. Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r. ...

Więcej...Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ''Opieka wytchnieniowa'' - edycja 2021 realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

2021-05-31 14:08:12

Gmina Iwkowa przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Działania związane z realizacją Programu będzie podejmował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej. ...

Więcej...Aktywny samorząd

2021-03-02 12:40:19

OD 1 MARCA 2021 ROKU MOŻNA ZŁOZYC WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRZEZ INTERNET W SYSTEMIE OBSŁUGI WSPRACIA - SOW - ZAOSZCZĘDZAJĄC CZAS, NIE WYCHODZĄC Z DOMU, BEZ KOLEJEK. ...

Więcej...